Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

γιατί στις πλατείες;

.

"Η δράση εμπεριέχει έναν τύπο πληροφόρησης που διαφέρει εκ φύσεως απ' τις πληροφορίες
που παρέχουν οι εφημερίδες." (Gilles Deleuze)

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: