Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

.
"Η πρόταση, η εικόνα, το μοντέλο είναι, με την αρνητική έννοια, όπως ένα στερεό σώμα που περιορίζει την ελευθερία κίνησης των άλλων.. Με την θετική έννοια, είναι όπως ο καθορισμένος από μια στερεή ουσία χώρος στον οποίο υπάρχει θέση για ένα σώμα." 
L. Wittgenstein
.