Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

.
. "The question is, are we training (contact improvisation) 
to get better at doing what our partner expects us to do 
or at being ready to be surprised and respond 
to something we didn't expect?" 

.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: