Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007

In & out of contact

"Contact Improvisation is thoughtless because flowing with the moving point of contact releases the mind from making decisions about what to do next and partners must constantly react to point-of-contact and center-of-gravity shifts. This thoughtless reaction to the physical interplay between two bodies creates a unique communication between two people which is childlike in its impulsive play and adult-like in its intimate physicality."
Απόσπασμα από το άρθρο "In & out of contact" του Al Wunder που βρίσκεται στο http.//www.slightly.net/proximity/v_five/v5e3a1.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: