Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Σημειώσεις για τα Ελληνικά λαϊκά παραμύθια (5/6)

.

συνέχεια από

40 - Τα ενδιάμεσα πρόσωπα υπάρχουν γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει και να δρα μόνος του, όσο μυθικά δυνατός και αν είναι. Ο ένας υπάρχει μέσω του άλλου _ Ο ένας υπάρχει γιατί υπάρχει ο άλλος.
41 - Για την επανάληψη και την μίμηση _ "Αυτή η ηδονή πρέπει να κατακτιέται καθημερινά στις πρόβες" _ "... η αίσθηση ηδονής που έχω σε μερικά όνειρά μου και η επιμονή να τα επαναλάβω." _ "Έτσι μαθαίνουμε να κατέχουμε τα πράγματα... γνωρίζουμε με την επανάληψη".
42 - Καθαρό περίγραμμα... καθαρές οπτικές εικόνες... τα παραμυθικά χρώματα... ΟΧΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ... το υλικό των αντικειμένων, κατά κανόνα μέταλλα και ορυκτά.
43 - Η στερεότητα και η καθαρή σχηματικότητα που εξασφαλίζουν ορισμένοι αριθμοί... 3, 7, 12, 40, 100.
... τυπικές αρχές και κατακλείδες.
44 - Και ο σχεδιασμός της δράσης έχει την ίδια στερεότητα, καθαρότητα, μονοσημαντότητα με τα αντικείμενα.
45 - ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ.
46 - Η παραμυθιακή μοναξιά του ήρωα: αυτό πετυχαίνεται και με την απομόνωση ορισμένων λέξεων επιθέτων και την ξερή παράθεσή τους, μια κάθε φορά π.χ. ένας γέρο βασιλιάς, μία άσχημη γυναίκα, ένα όμορφο κορίτσι και τίποτα άλλο.
47 - Η ομορφιά δεν περιγράφεται μόνο φανερώνεται η ενέργειά της.
.