Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

.

Does your Internal Dialog encourage you and motivate you - or does it bring
you down and remind you of failures and embarrassment ? Is it your friend ?

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: