Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

.

.

αναμέτρηση!... κλείνω τα μάτια και γελάω με το αστείο του πράγματος!
... ποιά αναμέτρηση;Tuxedomoon - "In the name of talent":

He went through life
Sometimes crying
Never trying
Sometimes crying
The books that he read and the TV said
Don't waste your time
He began to think his future
Lay in the hands of fate
He'd move this way
He'd move that way
Or just hesitate
It comes out the same
He wondered what was to blame
He travels light
No excess baggage
His religion saved him
But there was a price to pay
His friend could see it
In the way he stared that day
Life on over ride
Life on over ride

.